dimarts, 19 d’abril de 2011

El rellotge de sol de Planes. El Comtat.

El rellotge de Planes assenyala les hores mitjançant les ombres d'una agulla clavada dins d'un cuadrant en qué estan marcades les línies horàries, l'agulla sempre té la direcció paral·lela a l'eix de rotació terrestre.
Tant l'us d'òxid de manganés per aconseguir les tonalitats morades i blaves, com el tamany dels taulells, aproximadament de 21x21 cm, ens permeten datar aquest rellotge de sol al  voltant del segle XVIII. La rocalla, encara que és limita als margens inferior i superior, també és característica del barroc. El disseny del cel és senzill, en blanc, per a destacar un sol amb faccions humanes i situat al centre de la composició. Tot el conjunt està enmarcat per una mena de teló amb degradacions les cuals s'han aconseguit tot superposant aiguades d'oxid de manganés dessota i pinzellades de blau per damunt. (descripció treta del panell informatiu elaborat per l'Ajuntament).


El rellotge està calculat per  una paret que mira exactament al sud, així les línies horaries de les 6 són completament horitzontals, també han traçat les horàries de les 5 del matí  i les 7 de la vesprada, li vaig detectar un retard d'uns set minuts respecte a l'hora solar,la raó és perque la paret no està orientada exactament al sud.
Alguns taulells han estat repostos i sotmesos a una restauració no gaire bé encertada.
La hipotenusa del triàngle rectangle és el gnòmon que retalla el cel, l'angle de la colatitud 51,3º és el complementari a  la latitud 38,7º.

          

Nou rellotge en La Vall d'Uixó en la comarca de La Plana Baixa

   Correu de l'amic Vicent Aragonés. Te envie un dels rellotges de la façana de la meva casa inaugurat el dia 22 de juny. Es el rellotge...