Els rellotges de sol de la Catedral de Teruel. Us presente els dos rellotges de sol que m'ha enviat  per correu Rafael Vitoria de la Catedral de Santa María de Mediavilla de Teruel. Rellotge amb una lleu declinació a llevant, les hores eixen del semicercle amb centre en el gnòmon. Números àrabs de les 5 del matí fins les 5 de la vesprada, uns segments disposats amb el mateix radi per a les mitges hores, El gnòmon acaba en fletxa.
Dins del conjunt està aquest altre rellotge molt declinant a ponent del mateix estil que el d'abans però amb divisions tan sols per a les hores de les 12 del mig dia fins les 7 de la vesprada . El gnòmon esta recolzat en un punt, el pol del rellotge  està fora del quadrant.
Números àrabs en els dos rellotges a excepció del número 1 pareix d'estil romà.

                                                              

                                                                                                                                                                                   


Comentaris