La ruta dels rellotges de sol d'Alcoi (III) Deixem el barri de l'Eixample i ens dirigim a la Placeta del Carbó en el casc antic d'Alcoi.

L'edifici  construït l'any 1572 va ser l'ajuntament de la Vila d'Alcoi fins l'any 1845, després de tindre diferents usos l'any 1945 s'instal·la el museu, anomenat Museu d'Art i Biblioteca Pública, ja en 1958 rep l'actual nom de Museu Camil Visedo i Moltó en memòria del seu fundador.


A la fotografia de  dalt, podem veure una part del pòrtic format per cinc arcs de mig punt, recolzats en columnes d'ordre toscà, a la planta de dalt veiem dos dels tres balcons  amb pilastres, al centre l'escut de la vila amb la corona mutilada.

A la dreta podem veure al detall  el  remat del desaigüé del canaló.


El rellotge de sol declina a llevant, d'estil polar amb punt de suport sense aplegar a tocar l'estil, en l'ombra es fà evident. Traçat directament al carreu, tot ell molt lineal amb les línies horaries  acabades en sagita  ixen del semicercle amb centre al pol del rellotge, de les VI del matí a les II de la vesprada. 

Comentaris